Onderzoek bij Amsta

Samen zoeken naar manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Onderzoek bij Amsta Samen zoeken naar manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Bij Amsta zien we dat onderzoek de kwaliteit van zorg verbetert. We vinden het belangrijk dat bewoners direct effect merken van het onderzoek, of dat we er zelf van leren. Onderzoek helpt ook om medewerkers te binden en boeien. Want zelf onderzoek doen is leuk en leerzaam!

Hieronder vindt u informatie over al onze lopende onderzoeken. Wilt u deelnemen aan een onderzoek? Of weten wie onze onderzoekers zijn? Kijk bij ‘Over ons onderzoek’.

Over ons onderzoek

Uitgangspunt: "Hebben onze bewoners of medewerkers er iets aan?"
Terug naar overzicht

Naastenparticipatie

Hoe maken we het leven van bewoners met dementie rijker?
Terug naar overzicht

Leren en verbeteren

Amsta-breed onderzoek om het lerend vermogen te versterken
Terug naar overzicht

Leren omgaan met probleemgedrag

Hoe rusten we medewerkers toe om goed om te gaan met probleemgedrag?
Terug naar overzicht

Onderzoekslijn Korsakov

Hoe bevorderen we de zelfstandigheid en het gevoel van autonomie van cliënten met Korsakov?
Terug naar overzicht

Onderzoekslijn Gerontopsychiatrie

Op zoek naar zingeving en hoe om te gaan met probleemgedrag
Terug naar overzicht

Onderzoekslijn D-zep

Prikkelregulatie en de-escalatie bij mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag
Terug naar overzicht

Onderzoekslijn Jonge mensen met dementie

Praktijkonderzoek en bijdragen aan landelijk onderzoek
Terug naar overzicht