linkedin facebook twitter youtube arrow-left cross search phone user menu house location pointer double-arrow double-arrow-back gallery klok mensen hulp dokter play-button icon-mail icon-google-plus download link Karaad

Tijdelijk verblijf bij Amsta in Amsterdam

Revalidatie en herstel als het thuis even niet meer gaat

Tijdelijk verblijf of tijdelijke opname/opvang in een verpleeghuis in Amsterdam

Soms is veilig thuis wonen even niet mogelijk. Door een veranderde medische situatie, vaak plotseling, kunnen mantelzorgers de noodzakelijke zorg thuis tijdelijk niet meer bieden. Of er is tijd nodig om te herstellen na een ziekenhuisopname. Als er enig zicht is op terugkeer naar huis, kan een tijdelijk verblijf (soms ook wel tijdelijke opname of tijdelijke opvang genoemd) een oplossing bieden.

 

Tijdelijk verblijf: in welke situaties?

Afhankelijk van uw zorgvraag kijken we waar binnen Amsta voor u de beste plek is. Een tijdelijk verblijf is bijvoorbeeld mogelijk in deze situaties:

 • Na een ziekenhuisopname kunt u bij ons herstellen. Zo hoeft u niet langer in het ziekenhuis te blijven dan medisch gezien noodzakelijk is. We kijken wat u het meest nodig heeft: intensieve therapie of juist tijd en rust om te herstellen.
 • Ook als thuis wonen even niet meer veilig is, bijvoorbeeld na een val of infectie, kunt u op onze herstelafdeling in Amsterdam terecht voor een tijdelijk verblijf.
 • Palliatieve zorg gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die in de laatste fase van hun leven zijn.

Oog voor wat u nog wél kunt

Bij een tijdelijk verblijf kijken we zorgvuldig welke behandeling u nodig heeft. Samen met u kijken we naar wat u nog wél kunt. U krijgt persoonlijke begeleiding en behandeling door ons zorgteam en onze (para)medisch specialisten.

Tijdelijk verblijf om weer op krachten te komen 

Tijdens uw verblijf bij Amsta krijgt u de zorg die u nodig heeft om op krachten te komen. Weer thuis redzaam zijn is het belangrijkste doel. Daarom werken we samen actief aan uw herstel en terugkeer naar huis. Als dat niet mogelijk is, begeleiden we u naar een nieuwe woonplek. De specialist ouderengeneeskunde heeft de regie op uw behandeling.

Welke tijdelijke ondersteuning heeft u nodig?

 • Revalidatie 
  Revalidatie is een individueel proces dat bij de een sneller verloopt dan bij de ander. Het vraagt veel inspanning en motivatie om het te laten slagen. Bij Amsta hoeft u het niet alleen te doen: een persoonlijk begeleider, onderdeel van het team van zorgprofessionals, en specialisten en paramedici van ons Behandel Advies Centrum begeleiden u. Meteen na opname start uw therapie.
   
 • Tijdelijk verblijf voor kwetsbare ouderen
  Heeft u om medische redenen tijdelijk meer zorg nodig dan u via thuiszorg kunt krijgen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een zogenaamd ‘eerstelijns verblijf’. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis.

  Uitgangspunt is dat u zo snel als kan en verantwoord is, weer terugkeert naar uw eigen thuissituatie. Bij Amsta is 24 uur per dag verpleging en verzorging voor u aanwezig. Heeft u ook behandeling nodig zoals fysiotherapie? Dan bieden we dat uiteraard ook.

  U verblijft bij ons zo lang als dat voor uw herstel medisch noodzakelijk is. U heeft wel een geldige indicatie nodig. 
   
 • Bij delier of als screening van cognitie nodig is 
  Heeft u om medische redenen tijdelijk meer zorg nodig? En wil uw behandelend huisarts of specialist dat wij u tijdelijk goed observeren? Dan kunt u terecht op onze speciale en unieke herstelafdeling. Hier behandelen we cliënten met een delier.

  Bij hen die, soms tijdelijk, in verwarde toestand verkeren, kan nog (gedeeltelijk) herstel optreden. Belangrijk is dat snel de juiste en zo volledig mogelijke zorg en behandeling wordt ingezet. Hier kunnen we ook een screening doen om het verstandelijke (of cognitieve) functioneren van ouderen in te schatten.

  Voor beide groepen onderzoeken we wat de beste vervolgmogelijkheden zijn: zelfstandig wonen, zo nodig met ondersteuning, of opname in een zorginstelling.
   
 • Palliatieve zorg
  Als blijkt dat een patiënt niet meer zal genezen, bieden we in een veilige omgeving zorg en behandeling die past bij de situatie en wens van de cliënt. Onze palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die in de laatste fase van hun leven zijn. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de betrokken familie en naasten. Ook hebben we oog voor verschillende culturen met verschillende gebruiken.

  We voorkomen en verlichten het lijden zoveel mogelijk door fysieke, psychische, sociale en spirituele problemen te onderkennen en waar mogelijk te behandelen. De patiënt houdt zoveel mogelijk de regie om zelf beslissingen te kunnen nemen.

Uw revalidatie en herstel in stappen op www.stappenouderenherstel.nl

Er komt een hoop kijken tijdens herstel of revalidatie. De website stappenouderenherstel.nl is er voor u om het hele zorgproces inzichtelijker te maken. Zo weet u wat er op uw pad kan komen tijdens uw herstel of revalidatie.

Tijdelijke opvang voor uw familie of naaste?

Neem voor meer informatie over een tijdelijk verblijf contact op met het Cliënten Service Bureau of met uw huisarts.

Tijdelijk verblijf bij Amsta in Amsterdam is geschikt voor:

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op.

Wij helpen u graag verder!

Service en contact