Activiteiten ondersteunen voor bewoners van de Keyzer

De Keyzer biedt zorg aan ouderen met een vorm van dementie. We hebben hier een prachtige ruimte vrijgemaakt en ingericht als activiteiten- en ontmoetingsruimte. Het is de bedoeling om gedurende de week vaste activiteiten te organiseren zodat bewoners van de Keyzer er even uit zijn en andere mensen kunnen ontmoeten of een hobby kunnen beoefenen.

Ben jij creatief of weet je inhoud te geven aan een divers activiteitenprogramma. Heb je een talent wat je graag wil inzetten neem dan contact op met Laurie Kuipers / l.kuipers@amsta.nl 

Wij verwachten van de vrijwilliger dat hij/zij geduld heeft en weet om te gaan met ander gedrag. We geven je natuurlijk voldoende begeleiding en steun om je inzet zo leuk en zinvol mogelijk te maken. 

Deze plek is zeer geschikt voor mensen die willen ervaren hoe het is om in de zorg te gaan werken. 

We richten ons op een afwisselend en divers programma en zoeken naar talenten die ons daarbij willen ondersteunen. Heb jij ideeën, en vind je het leuk om een creatieve of sfeervolle activiteit te ondersteunen dan zoeken we naar jou.

Wat ga je doen?

Samen met een medewerker uit de zorg en een of meer vrijwilligers geef je invulling aan het activiteitenprogramma. Je bepaalt zelf bij welke activiteit je betrokken wilt zijn en hoeveel tijd je daarvoor wil inzetten.

We zoeken naar meer vrijwilligers die iets willen betekenen.  Je wordt begeleid door de coördinator vrijwilligerswerk en één of meer medewerkers van de locatie. Je kunt gebruik maken van inspiratie workshops of bijeenkomsten om ervaring uit te wisselen. Deze worden georganiseerd door de coördinator vrijwilligerswerk.

Wie zoeken we?

We zoeken een vrijwilliger die een of twee middagen per week beschikbaar is en de volgende vaardigheden heeft:

  • Affiniteit met bewoners (ouderen met een vorm van dementie). 
  • Geduld hebben en liefdevol om kunnen gaan met “ander” gedrag.
  • Indien nodig geschoold willen worden in ziektebeeld of materiaalgebruik.
  • Ondersteunen van doelen en daar in willen meegaan (benaderingswijze).
  • Signaleren van zaken en deze bespreekbaar maken met de contactpersoon van de locatie of de coördinator vrijwilligerswerk.
  • Je houdt je aan de gemaakte afspraken.

 

Meer weten?

Heb je een leuk idee, een prachtig talent of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Laurie Kuipers, vrijwilligerscoördinator bij Amsta, l.kuipers@amsta.nl