Jan Bonga

Locatie Jan Bonga

Onze voorzieningen

Alle voorzieningen
Vast zorgteam
(Para)medische specialisten
Gesloten of besloten afdeling
Ruime gezamenlijke tuin
Ruim aanbod activiteiten

Voor wie zijn we?

 • Ouderen met dementie
 • Jonge mensen met dementie

Welke zorg bieden we?

 • Wonen in een verpleeghuis
 • Tijdelijk verblijf bij Amsta in Amsterdam

Veilig en beschermd wonen

In de groene en multiculturele wijk Geuzenveld ligt verpleeghuis Jan Bonga. In een veilige en beschermde omgeving kunt u hier wonen zoveel mogelijk zoals u dat gewend bent.

Geestelijke verzorging
Vast aanspreekpunt voor zorg
Gezamenlijke woon / eetkamer
Inzet vrijwilligers
Kapsalon
Religieuze ruimte of stiltecentrum
Oefenruimte
Gezellige ontmoetingsruimte
Goede bereikbaarheid
Winkels in de buurt

Het leven in het verpleeghuis kan niet helemaal hetzelfde zijn als thuis. Maar we kunnen er wel samen naar streven uw wensen, voorkeuren, gewoontes, gebruiken en mogelijkheden te respecteren. De medewerkers van Jan Bonga ondersteunen u waar wenselijk, maar de regie over uw leven blijft zoveel mogelijk in uw eigen handen. Boodschappen doen, koken en opruimen doen we dus bijvoorbeeld samen. 

Het zorgteam van Jan Bonga is gespecialiseerd in complexe verpleeghuiszorg. Begeleiding vanuit een multidisciplinair team dat kijkt naar het individu en, ook bij eventuele gedragsproblemen, bewoners zoveel mogelijk eigen regie laat ervaren. 

Jan Bonga ligt in Geuzeveld: een groene en multiculturele wijk in Nieuw-West. De locatie zelf beschikt over een mooie, ruime binnentuin met een kiosk. Om de hoek, aan het Lambertus Zijlplein, vindt u een winkelcentrum waar elke maandag een markt is. Verder is er op loopafstand ook een buurthuis, bibliotheek en moskee. 

De locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer (tram 13).

Wie wonen er in Jan Bonga?

Het verpleeghuis biedt zorg en woonruimte aan psychogeriatrische, neuropsychiatrische en oude en jonge mensen met dementie. Jan Bonga is gespecialiseerd in complexe verpleeghuiszorg, dus ook als u veel ondersteuning nodig heeft bent u bij ons van harte welkom.

Tijdelijke ibs-opnames

Jan Bonga biedt ook ruimte voor spoedopname bij crisissituaties. Het gaat dan om een gedwongen, maar tijdelijke opname via een inbewaringstelling (ibs). 

Een ruim huis, waar u zichzelf kunt zijn

Binnen Jan Bonga zijn er drie afdelingen, met één en tweepersoonskamers. Op iedere afdeling is een open ruimte met gezellige zitjes en huiskamers waar gezamenlijk gegeten en geleefd kan worden. Daarbij is er een mooie, ruime binnentuin met een kiosk.

Betrokken en actief

Op alle afdelingen is er aandacht voor een besteding van de dag die aansluit bij de interesses van de bewoners. Het huishouden doen we zoveel als mogelijk samen. Boodschappen worden deels gedaan in de buurt. Op de psychogeriatische afdeling staat verder een Magisch Interactief Schilderij, waarin iemands levensverhaal met muziek en foto’s bekeken en besproken kan worden, maar er is ook een werkplaats waar getimmerd, genaaid en geschilderd kan worden. Bij de binnentuin is ’s middags de kiosk geopend. 

Zorg in Jan Bonga

Voor alle bewoners van Jan Bonga stellen wij samen met de bewoner en zijn/haar vertegenwoordiger een zorgleefplan op. Vervolgens bespreken wij dit twee keer per jaar in het MDO (multidisciplinair overleg).

De medewerkers van de afdeling zijn het eerste aanspreekpunt. Daarnaast werken de volgende zorgverleners in Jan Bonga: 

 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Bewegingsagoog
 • Logopedist
 • Psycholoog
 • Diëtist
 • Tandarts
 • Maatschappelijk werker
 • Pedicure
 • Geestelijk verzorger
 • Imam

Open voor iedereen

Amsta heeft als organisatie ook gemeenschappelijke uitgangspunten. Zoals aandacht en respect voor elkaar. Bij Amsta kunt u rekenen op persoonlijke, professionele, praktische en liefdevolle zorg. En daarbij staan we open voor iedereen, ongeacht geaardheid, cultuur, religie of levensbeschouwing.

Jan Bonga is één van de Roze Loperlocaties van Amsta. 

Zorgindicatie

Om in Jan Bonga te kunnen wonen heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ beoordeelt voor welke vormen van ondersteuning en zorg u in aanmerking komt. Het cliëntenservicebureau van Amsta kan u zo nodig bij uw aanvraag helpen.

Na uw aanvraag beoordeelt het CIZ hoeveel zorg en ondersteuning u nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in een zogenoemd cliëntenprofiel.

De zorg die u ontvangt wordt bekostigd vanuit de WLZ (Wet langdurige Zorg).  Op onze voorwaarden-pagina leest u hier meer over.

Voor informatie over de wachttijd voor Jan Bonga kunt u contact opnemen met ons Cliënten Service bureau via 020 589 00 50 of adviesenplaatsing@amsta.nl .

Souad werkt bij Amsta

Meer lezen over de zorg van Amsta voor

Ouderen met dementie, Jonge mensen met dementie

Meer informatie over de woonvormen die Amsta biedt

Wonen in een verpleeghuis, Tijdelijk verblijf bij Amsta in Amsterdam