De Singel

De Singel

Onze voorzieningen

Alle voorzieningen
Appartementgrootte: 15-20 m2
Groepsgrootte: 7-10
Vast zorgteam
Gezamenlijke woon / eetkamer
Ruime gezamenlijke tuin

Voor wie zijn we?

  • Mensen met een verstandelijke beperking

Welke zorg bieden we?

  • Kleinschalig wonen

Zo zelfstandig mogelijk

In Amsterdam Osdorp is locatie De Singel gevestigd. Hier wonen jong volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Eigen regie over je leven staat voorop in De Singel. Dat betekent dat je bij ons zo zelfstandig mogelijk kunt wonen. De ondersteuning die je krijgt is erop gericht om jouw zelfredzaamheid te stimuleren. Er is ruimte voor je eigen ontplooiing en activiteiten die bij jou passen. Jouw wensen en mogelijkheden worden vastgelegd in je ondersteuningsplan. Je wordt actief betrokken bij het vaststellen van dit plan. Eenmaal per maand is er een bewonersvergadering.

10-20 Bewoners
Appartementgrootte: 15-20 m2
Groepsgrootte: 7-10
Vast zorgteam
Gezamenlijke woon / eetkamer
Ruime gezamenlijke tuin

Bij de Singel bieden we een beschermde woonomgeving, gericht op het ontwikkelen van zelfstandigheid. We willen samen ontdekken hoe onze bewoners kunnen werken aan zelfstandigheid, sociale vaardigheden en omgaan met hun beperking. Uitgangspunt is dat bewoners een zinvolle daginvulling hebben. Dat kan zijn werk, school en/of dagbesteding. Met alle bewoners gaan wij in gesprek of mentorschap (of een andere vorm van wettelijke vertegenwoordiging) passend is.

De Singel is gevestigd aan de Bonhoeffersingel in de wijk De Aker in Amsterdam Osdorp. Het is een rustige groene wijk, op loopafstand is een klein winkelcentrum. Aan de achterzijde van het huis is een mooie grote tuin met een terras, een schommel en ruimte voor fietsen. Voor de deur is het op dit moment gratis parkeren, het gaat om openbare parkeerplekken van de gemeente. De Singel heeft zelf geen parkeermogelijkheden.  

Zelfstandig wonen met begeleiding

In De Singel kun je begeleid zelfstandig wonen met 24 uursbegeleiding. We streven naar een veilige en vertrouwde leefomgeving, waar duidelijkheid en structuur wordt geboden. De ondersteuning is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid. Dat betekent dat jij je eigen taken zoveel mogelijk zelf uitvoert en zoveel mogelijk je eigen keuzes maakt. Overdag ga je gewoon naar je werk, school of dagbesteding. De meeste bewoners van De Singel hebben nauw contact met hun ouders of familie.

Ligging en faciliteiten

De Singel is gevestigd aan de Bonhoeffersingel in de wijk De Aker in Amsterdam Osdorp. Het is een rustige groene wijk, op loopafstand is een klein winkelcentrum. Als bewoner van De Singel heb je een kamer die je naar je eigen smaak kunt inrichten. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkeuken en zitkamer en zijn er meerdere badkamers en toiletten. Aan de achterzijde van het huis is een mooie grote tuin met een terras, een schommel en schuurtjes voor fietsen en voorraad.

Zorgprofiel

Voor verblijf in De Singel is een indicatie voor ZZP4, ZZP6 of ZZP7 vereist. Lees hier meer over de zorgprofielen.

Voor het aanvragen van zorg is een indicatie van het CIZ vereist. Een deel van uw zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In de Wlz-wijzer kunt u vinden op welke vergoedingen u recht heeft vanuit de Wlz, maar ook welke andere diensten u kunt afnemen. Kijk op onze voorwaarden-pagina voor meer informatie over de Wlz.

Meer lezen over de zorg van Amsta voor

Mensen met een verstandelijke beperking

Meer informatie over de woonvormen die Amsta biedt

Kleinschalig wonen