De Keyzer

Onze voorzieningen

Alle voorzieningen
Groepsgrootte: 6
Vast zorgteam
(Para)medische specialisten
Gezamenlijke woon / eetkamer
Winkels in de buurt

Voor wie zijn we?

  • Ouderen met dementie
  • Mensen met lichamelijke beperkingen

Welke zorg bieden we?

  • Kleinschalig wonen
  • Wonen in een verpleeghuis

Gezelligheid en privacy

In de Czaar Peterbuurt in Amsterdam Centrum-Oost staat het gebouw De Keyzer. In deze locatie zijn zes woongroepen van zes personen gevestigd. Er wonen ouderen met dementie maar ook mensen met een somatische zorgvraag. Naast de woongroepen zijn er in De Keyzer ook acht appartementen voor mensen met lichamelijke beperkingen. 

30-50 Bewoners
Appartementgrootte: 20-25 m2
Gesloten of besloten afdeling
Geestelijke verzorging
Logeren mogelijk
Vast aanspreekpunt voor zorg
Inzet vrijwilligers
Groene omgeving
Goede bereikbaarheid
Participatie bewoners en naasten / Cliëntenraad

De wereld van mensen met dementie is klein. Daarom staat voor ons het bieden van een thuisgevoel centraal. Dat doen we met een vast zorgteam, dat 24 per dag beschikbaar is. Bewoners plezier in het leven bieden, zit ‘m vooral in de kleine momenten van warmte en verbinding. 

Wie lijdt aan dementie, verliest langzaam grip op het leven. Echt contact met onze bewoners staat daarom voorop. We zien ze, tonen dat ze erbij horen. We weten wie ze waren en wat ze ooit deden.

Voor veel bewoners is samenzijn belangrijk. Meedoen met dingen die in de woonkamer gebeuren. Of soms alleen meebeleven, gewoon kijken naar wat anderen doen. We sluiten aan bij de belevingswereld en gevoelens van de bewoner en stimuleren hen de dingen die ze nog zelf kunnen, zelf te doen. Medewerkers combineren kennis en professionaliteit dan ook met werken vanuit hun hart.

Zorg, behandelteam, vrijwilligers en naasten werken nauw samen, ieders rol en expertise wordt daarbij gerespecteerd en benut. Familieleden en vrienden worden uitgenodigd om een rol te spelen in de zorg en het huishouden van bewoners. Bijvoorbeeld door mee te helpen met koken of een kopje thee te schenken in de gezamenlijke huiskamer. Hier even onderdeel van zijn kan helpen om de overgang van thuis naar de nieuwe omgeving wat te verzachten. Het is belangrijk dat uw naaste, maar ook u zich thuis voelt bij Amsta. 

De Keyzer ligt in de Czaar Peterbuurt. Een mooie en bijzondere Amsterdamse buurt waar veel te doen en te zien is. Leuke winketjes, gezellige terrasjes, een prachtige oude molen en het rustige Funenpark bevinden zich op steenworp afstand. Ook Artis en de levendige Dappermarkt zijn vlakbij.

De locatie is goed te bereiken met openbaar vervoer: tram 7 stopt praktisch voor de deur en iets verderop vindt u haltes van tram 26 en bus 22.

Hoeveel zorg u ook nodig heeft, in De Keyzer maakt u deel uit van het huishouden, net zoals u thuis gewend bent. Huiselijkheid staat voorop. U bepaalt zelf hoe laat u wilt opstaan, welke kleding u wilt dragen en hoe u uw dag wilt indelen. Met een team van professionele en betrokken medewerkers begeleiden we u op een liefdevolle manier bij het maken van uw keuzes. Naast de gezelligheid van de groepswoning heeft u ook uw privacy. Alle bewoners hebben een eigen kamer, waar zij de krant kunnen lezen, muziek kunnen luisteren of bezoek kunnen ontvangen.

Samen met uw familie

Wij vinden het belangrijk dat uw familieleden en naasten zich ook thuis voelen bij ons. Zij zijn dan ook altijd welkom en worden zoveel mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken betrokken. We nemen graag de tijd om met ze in gesprek te gaan, organiseren regelmatig huiskamergesprekken, maar nodigen ze ook uit om feestelijkheden samen met u en ons te vieren.

Eigen appartement voor mensen met lichamelijke beperking

Op de vierde verdieping van het gebouw zijn acht appartementen voor mensen met lichamelijke beperkingen. Een open afdeling waar bewoners beschikken over eigen sanitair en een eigen keukentje.

Wonen in De Keyzer - maak kennis met deze Amsta-locatie

Diensten en faciliteiten

  • U kunt de kamer inrichten met eigen spullen
  • Bezoek kan mee-eten
  • Dakterras
  • Kapper aan huis

Zorgprofiel en tarieven

U kunt in De Keyzer in principe terecht met alle zorgprofielen voor beschermd wonen: ZZP 5, 6 7 of 8. Klik hier voor meer informatie over zorgprofielen. 

Voor het aanvragen van zorg is een indicatie van het CIZ vereist. Een deel van uw zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In de Wlz-wijzer kunt u vinden op welke vergoedingen u recht heeft vanuit de Wlz, maar ook welke andere diensten u kunt afnemen. Kijk op onze voorwaarden-pagina voor meer informatie over de Wlz.

Meer lezen over de zorg van Amsta voor

Ouderen met dementie, Mensen met lichamelijke beperkingen

Meer informatie over de woonvormen die Amsta biedt

Kleinschalig wonen, Wonen in een verpleeghuis