Czaar Peterpunt

Onze voorzieningen

Alle voorzieningen
20-30 Bewoners
Groepsgrootte: 6
Vast zorgteam
Gezamenlijke woon / eetkamer
Goede bereikbaarheid

Voor wie zijn we?

  • Ouderen met dementie

Welke zorg bieden we?

  • Kleinschalig wonen

Zoveel mogelijk thuis

In de Amsterdamse binnenstad, op de kop van de Czaar Peterstraat, is locatie Czaar Peterpunt gevestigd. Hier wonen 24 ouderen met dementie die verpleeghuiszorg nodig hebben in kleinschalige groepswoningen van 6 personen.

(Para)medische specialisten
Geestelijke verzorging
Logeren mogelijk
Vast aanspreekpunt voor zorg
Gezamenlijke woon / eetkamer
Ruime gezamenlijke tuin
Inzet vrijwilligers
Groene omgeving
Winkels in de buurt

De wereld van mensen met dementie is klein. Daarom staat voor ons het bieden van een thuisgevoel centraal. Dat doen we met een vast zorgteam, dat 24 per dag beschikbaar is. Bewoners plezier in het leven bieden, zit ‘m vooral in de kleine momenten van warmte en verbinding. 

Wie lijdt aan dementie, verliest langzaam grip op het leven. Echt contact met onze bewoners staat daarom voorop. We zien ze, tonen dat ze erbij horen. We weten wie ze waren en wat ze ooit deden.

In het Czaar Peterpunt staat huiselijkheid voorop. U bepaalt zelf hoe laat u op wilt staan, welke kleding u wilt dragen en hoe u uw dag wilt indelen. Met een team van liefdevolle en betrokken medewerkers begeleiden we u bij het maken van uw keuzes.

Voor veel bewoners is samenzijn belangrijk. Meedoen met dingen die in de woonkamer gebeuren. Of soms alleen meebeleven, gewoon kijken naar wat anderen doen. We sluiten aan bij de belevingswereld en gevoelens van de bewoner en stimuleren hen de dingen die ze nog zelf kunnen, zelf te doen. Medewerkers combineren kennis en professionaliteit dan ook met werken vanuit hun hart.

Zorg, behandelteam, vrijwilligers en naasten werken nauw samen, ieders rol en expertise wordt daarbij gerespecteerd en benut. Familieleden en vrienden worden uitgenodigd om een rol te spelen in de zorg en het huishouden van bewoners. Bijvoorbeeld door mee te helpen met koken of een kopje thee te schenken in de gezamenlijke huiskamer. Hier even onderdeel van zijn kan helpen om de overgang van thuis naar de nieuwe omgeving wat te verzachten. Het is belangrijk dat uw naaste, maar ook u zich thuis voelt bij Amsta. 

 

De locatie ligt in de Czaar Peterbuurt. Een mooie en bijzondere Amsterdamse buurt waar veel te doen en te zien is. Leuke winketjes, gezellige terrasjes, een prachtige oude molen en het rustige Funenpark bevinden zich op steenworp afstand. Ook Artis en de levendige Dappermarkt zijn vlakbij.

De locatie is goed te bereiken met openbaar vervoer: tram 7, 26 en bus 22 stoppen allemaal in de buurt.

In het Czaar Peterpunt staat huiselijkheid voorop. U bepaalt zelf hoe laat u op wilt staan, welke kleding u wilt dragen en hoe u uw dag wilt indelen. Met een team van liefdevolle en betrokken medewerkers begeleiden we u bij het maken van uw keuzes. U bent onderdeel van een huishouden van zes personen, daarnaast heeft u ook de privacy van uw eigen woonruimte.

Samen met uw familie

Wij vinden het heel belangrijk dat uw familieleden en naasten zich ook thuis voelen bij ons. Zij zijn dan ook altijd welkom en worden zoveel mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken betrokken. We nemen graag de tijd om met ze in gesprek te gaan, organiseren regelmatig huiskamergesprekken, maar nodigen ze ook uit om feestelijkheden samen met u en ons te vieren. 

Czaar Peter Punt

Diensten en faciliteiten

  • Mogelijkheid om eigen spullen mee te nemen
  • Bezoek kan mee-eten
  • Tuin met terras
  • Kapper aan huis

Zorgprofiel en tarieven

U kunt in het Czaar Peterpunt in principe terecht met zorgprofiel 'Beschermd wonen met intensieve dementiezorg'; ZZP 5 of ZZP7. Klik hier voor meer informatie over de zorgprofielen. 

Voor het aanvragen van zorg is een indicatie van het CIZ vereist. Een deel van uw zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In de Wlz-wijzer kunt u lezen op welke vergoedingen u recht heeft vanuit de Wlz, maar ook welke andere diensten u kunt afnemen. Kijk op onze voorwaarden-pagina voor meer informatie over de Wlz.

Meer lezen over de zorg van Amsta voor

Ouderen met dementie

Meer informatie over de woonvormen die Amsta biedt

Kleinschalig wonen