Voorzitter cliëntenraad

0 - 8 uur | De Schutse

Over ons

Amsta biedt ouderenzorg en gehandicaptenzorg op 30 mooie locaties in Amsterdam. Onze medewerkers en cliënten zijn net zo divers als de stad zelf. Bij Amsta zie je alle verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. We werken praktisch, professioneel, persoonlijk en liefdevol. Dat zijn dan ook de kernwaarden van Amsta!

Zorgcentrum De Schutse
De Cliëntenraad van Zorgcentrum De Schutse zoekt een nieuwe voorzitter. Zorgcentrum De Schutse is een sfeervol huis voor ouderen, gelegen in stadsdeel Slotervaart en op loopafstand van de Sloterplas. Zorgcentrum De Schutse biedt een thuis voor cliënten die psychogeriatrische, gerontopsychiatrische en/of somatische zorg nodig hebben. Ook zijn tijdelijke bewoners, voor bijvoorbeeld revalidatie, van harte welkom. In totaal is er plaats voor 145 bewoners. Zorgcentrum De Schutse is ingedeeld in verschillende afdelingen. De Oostoever en de Westoever zijn somatische afdelingen, dat wil zeggen dat daar cliënten wonen die vooral op lichamelijk gebied ondersteuning nodig hebben. Afdeling Meerzicht biedt een thuis voor ouderen met een vorm van dementie. Zorgcentrum De Schutse maakt onderdeel uit van Amsta, een grote zorginstelling in Amsterdam.

Wat ga je doen?

De Cliëntenraad van Zorgcentrum De Schutse behartigt de belangen van alle bewoners van de locatie. Deze raad overlegt met de leiding van het huis over alle zaken die het leven van de bewoners van Zorgcentrum De Schutse aangaat en geeft (on)gevraagd advies aan de leiding over locatiegebonden onderwerpen. Daarnaast kent Amsta een Centrale Cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers van de lokale raden zitting hebben. Deze Centrale Cliëntenraad overlegt met de RvB van Amsta over thema’s die locatieoverstijgend zijn. De Cliëntenraad van De Schutse heeft momenteel 5 leden, zijnde 2 bewoners en 3 verwanten van bewoners. Zij komen 1x per maand bijeen. Door het ontstaan van de vacature voorzitter komt de Cliëntenraad graag in contact met personen die deze rol op zich willen nemen.

Wie ben jij?

Wij zoeken een kandidaat die:

 • een deel van zijn/haar tijd wil inzetten voor een maatschappelijk verantwoorde tijdsbesteding;
 • zich als vrijwilliger, maar niet vrijblijvend, als vertegenwoordiger wil verbinden aan de belangen van de bewoners van Zorgcentrum De Schutse;
 • verwantschap voelt met mensen die zorg behoeven;
 • een autonome en kritische instelling heeft, maar altijd gericht is op samenwerking;
 • een luisterend oor heeft, maar ook de eigen mening laat horen;
 • kennis heeft van en affiniteit heeft met de zorg;
 • in staat is een bijeenkomst goed voor te bereiden, samen met de ondersteuner;
 • op een gestructureerde en respectvolle wijze een vergadering kan leiden, waarbij de deelnemers de ruimte krijgen om tot hun recht te komen;
 • de Cliëntenraad kan en wil vertegenwoordigen in de Centrale Cliëntenraad van Amsta, die maandelijks vergadert;
 • de Cliëntenraad in en buiten rechte kan en wil vertegenwoordigen.

We bieden jou

 • de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan verbetering van de woon- en zorgsituatie van de bewoners van Zorgcentrum De Schutse in het bijzonder en die van Amsta in het algemeen;
 • ongeveer 4 uur per week ondersteuning van Cliëntenraad De Schutse, onder meer bij het voorbereiden van de vergaderingen en notulering ervan;
 • een vrijwilligersvergoeding;
 • een reis- en onkostenvergoeding;
 • de mogelijk tot scholing en training.

Enthousiast?

Aanmelden of horen hoe mooi dit vrijwillgerswerk is? Neem dan contact op met Veronica Verhulst (ambtelijk secretaris) via v.verhulst@amsta.nl. 

Bij interesse kun je direct contact opnemen met Veronica Verhulst. Negeer daarom onderstaande knop "solliciteer direct"

Ben je enthousiast? Solliciteer dan meteen. We kijken uit naar je reactie.

Direct solliciteren
Direct solliciteren